Bakan açıkladı: Asgari ücret yarın belli oluyor! 12 ücret daha değişecek

En Az ücret değiştiğinde Asgari Geçimini Sağlama İndirimi (AGİ), kıdem ihbar tazminatı, Genel Sağlık Durumu Sigortası (GSS) primi, işsizlik sigortası, doğum-askerlik-yurt dışı borçlanmaları, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, geçici iş görmemezlik ödeneği, bireysel emeklilikte devletin katkı maddesi payı, SGK idari para cezaları, konut hizmetinde çalışanların ve apartman görevlilerini sigorta primleri, Ilave 5 kapsamında tarım işlerinde süreksiz çalışanlar ile taksi ve dolmuşlarda çalışan şoförlerin sigorta primleri, primlerini kendisi ödeyen esnaf, tüccar, hekim, avukat, mühendis, finansal müşavir gibi 4B statüsündeki Bono-Kur sigortalısının prim tutarı da değişecek.

ASGARİ ÜCRETTE KİM NE İSTİYOR?

İşveren 3.500 liralık bir en az ödenti bekliyor. İşçi kesimi ise bu rakamın 4 bin liranın altında olmamasını bekliyor. Hükümet tarafının da çalışanı enflasyona aleyhinde ezdirmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Bakan Vedat Alim ise, yarını sinyâl ederek ‘Pazartesi günü öğrenirsiniz’ dedi. yeni yıl gelmeden 2 hafta öncesinden en düşük aidat kararının çıkması bekleniyor.”

2021 YILI ASGARİ ÜCRETİ

2021 yılında uygulanan en düşük ödenti aylık brüt 3 bin 577, 50 lira, net de 2 bin 825,90 lira olarak belirlenmişti. Acilen asgari ücretin bu rakamın üstünde belirlenmesi için komite toplantılarının sonuncusu bekleniyor.

GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET

Asgari ücretin 2021’de değişmesi ile birlikte jurnal en düşük ücret de brüt 119,25 lira olarak uygulandı. Önümüzdeki hafta verilmesi beklenen kararla birlikte bu rakam da yükselecek.

ASGARİ ÜCRETİN DEĞİŞTİRDİĞİ KALEMLER

En Düşük ücretle birlikte artacak diğer ödemeler bütün vatandaşları kapsayan bir genişlikte.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatının 2021’de tavanı 7 bin 117,17 liradan 8 bin 651,62 liraya yükselmişti. 2022 yılına ait minimum ücrete alt olarak bu kalemde de çoğalma yaşanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı ödenen tutara tarafından değişim gösteriyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı dek işsizlik maaşı ödeniyor. en fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt en düşük ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Buna tarafından 2021’de işsizlik maaşı 1.168,27 lira alanın maaşı 1.420,14 liraya, 1.389,37 lira alanın maaşı 1.688,91 liraya, 2 bin 336,53 lira alanın maaşı 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Emekli edebilmek için prim gün sayısı yetmeyenlere tanınan doğum ve askerlik borçlanmalarının tutarı da yeni en az ücretle birlikte artacak.

2021’de doğum ve askerlik borçlanması jurnal minimum 31,39 liradan 38,15 liraya, en yüksek ise 235,44 liradan 286,20 liraya yükselmişti.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel sıhhat sigortası (GSS) primlerini kendi ödeyenlerin ödemeleri de yeni en az ücretle birlikte yükselecek.

Geliri brüt minimum ücretin 3’te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi karşılıyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt en düşük ücretin yüzde 3’ü değin oluyor.

GSS primi 2021’de 88,29 liradan 107,32 liraya çıkmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI

2021’de yaşlılık aylığı 711,5 liradan 864,89 liraya yükselmişti. Bu rakam da artacak ödemeler aralarında yer alıyor.

ENGELLİ AYLIĞI

2021’de engellilere ödenen aylık 851,95 liradan 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022’de uygulanacak minimum ücrete alt olarak engelli aylığı da aratacak rakamlar arasında.

AGİ ÖDEMESİ

Çalışanın; bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına göre alacağı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak.

2021’deki  minimum AGİ 268,162 lira, en yüksek ise 456,12 lira olarak belirlenmişti.

Buna göre, 2021 yılında bekar bir çalışanın eline 2 bin 825,9 lira geçiyor. Evli ve eşi çalışmayan işçinin AGİ dahil eline 2 bin 879,5 lira; eşi çalışmayıp 1 çocuğu olanın 2 bin 919,8 lira, eşi çalışmayıp 2 çocuğu olanın 2 bin 960 lira, eşi çalışmayıp 3 çocuğu olanın 3 bin 13 lira geçiyor. Eşi çalışan emekçi AGİ dahil aylık 2 bin 825 lira alırken; eşi çalışıp 1 çocuğu olanın 2 bin 866 lira, eşi çalışıp 2 çocuğu olanın 2 bin 906 lira, üç çocuğu olanın ise eline 2 bin 960 lira aidat alıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK

İsteğe alt sigortalılıkta ödenecek prim tutarını birey kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. en düşük brüt minimum ücretin yüzde 32’si, en fazla da brüt en az ücretin 7,5 katının yüzde 32’si değin prim ödenebiliyor.

2021 yılında isteğe tabi sigorta yaptıracaklar asgari 1.144,8 lira ödedi. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021’de 8 bin 586 lira yatırdı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ

Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Kişisel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine olanak tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

KIDEM TAZMİNATI

2022’de en az ücretli çalışanların alacakları kıdem tazminatı da yükselecek. Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanıyor. 2021’de minimum ücretlinin kıdem tazminatı brüt 3 bin 577,50 lira üzerinden hesaplanmıştı.

TEŞVİK TUTARLARI

İstihdamı desteklemek için yürütülen özendirme tutarları 2022’de asgari ücretle birlikte artacak. İstihdam teşviklerinin bazıları doğrudan asgari vergi dikkate alınarak hesaplandığı gibi bazıları sigortalının kazancına tarafından hesaplanıyor.

Bu özendirme tutarı en az ücretli için 2020 yılında 147 lira 15 kuruştu, 2021’de ise 178 lira 8 kuruş olarak uygulandı.

Öteki yanlamasına işbaşı eğitimlerini tamamlayanların istihdamı sonrası bahşedilen teşvik, 7103 teşviki, hızlı işe dönüş desteği gibi teşviklerin üst sınırı kazanca göre değil minimum ücrete tarafından hesaplanıyor.

İDARİ PARA CEZALARI

İş, sosyal emniyet, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına kadar kesilen yönetimle ilgili para cezaları brüt asgari ücret tutarına göre belirleniyor. Suç Oluşturan miktarları 2020 yılında 2 bin 943 lira üzerinden uygulanıyordu. 2021’de 3 bin 577 lira 50 kuruş üzerinden uygulandı.

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir