Bakan Özer’den Dünya Bankası heyeti ile önemli görüşme

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi”, “Okullarda Afet Riski Yönetimi”, “Güvenli Okullaşma ve Uzak Eğitim” projeleri ile salgın sürecinde okulların açık tutulması için zorunlu tedbirler ve eğitime erişimin desteklenmesi konularını görüşmek üzere Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.  

Bakan Özer'den Dünya Bankası heyeti ile önemli görüşme

MEB Tevfik İleri Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Özer, Bakanlık olarak Dünya Bankasıyla çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getirerek göreve geldikten daha sonra önceliklerinin odak noktasında eğitimde fırsat eşitliğinin oluşturduğunu kaydetti.  

Türkiye’de son 20 yıl içerisinde eğitime erişimi çoğaltmak ve okullaşma oranlarını yükseltmek için çok ciddi yatırımlar yaptıklarını gösteren Bakan Özer, “Bu yatırımlar, bütün eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarına yansıdı. İlköğretimdeki okullaşma oranları zaten yüksekti fakat ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44’cilt yüzde 88’e çıktı. aynı zamanda yükseköğretimdeki okullaşma oranı da yüzde 14’ten yüzde 44’e ulaştı. Burada en kritik nokta okullaşmanın artmasında sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimin eğitime erişimi yükseldi. bununla birlikte kız çocuklarının da okullaşma oranları, önemli oranda arttı. Bilhassa 2014’ten sonra hem ortaöğretimde keza yükseköğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranları, erkek çocuklarının okullaşma oranlarını geçti.” dedi.  

Okullaşma oranlarına paralel olarak son 20 yılda çok önemli bir öğretmen alımı gerçekleştirdiklerini gösteren Özer, 2000’li yıllarda 500 bin olan hoca sayısı, şu lahza itibarıyla 1,2 milyona ulaşmış durumda. bununla birlikte sınıf ve hoca başına düşen öğrenci sayısı da fazla düşük seviyede. Kısacası son yıllarda eğitimde kitleselleştirme artırılırken kalite de yükseldi.” 

Eğitim kalitesindeki artışın milletlerarası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığını hatırlatan Özer,  son PISA ve TIMSS araştırmalarında Türkiye’nin geçmiş yıllara kadar en yüksek noktaya ulaştığını kaydetti.  

Gelinen noktada dört temel öncelik belirlediklerini açıklayan Özer; bu alanları mektep öncesi eğitime erişimin artırılması, okullar arasındaki imkân farklılıklarının azaltılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi olarak sıraladı.  

Akademik başarının okulun dışarıda fazla farklı faktöre tabi olduğunu, özellikle ailenin sosyoekonomik seviyesinin erken eğitim kademelerinde çok daha başat bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Özer, mektep öncesi eğitimle ilgili hedeflerini şöyle anlattı: “Yüzde 14 düzeyinde olan 3 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 50’ye, yüzde 35 olan 4 yaş grubundaki okullaşma oranını yüzde 70’e ve yüzde 78 olan 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 100’e çıkartmak. Bu kapsamda şimdi 2 bin 834 olan anaokuluna ek olarak 3 bin yeni çocuk yuvası yapacağız.” 

Mesleki eğitim alanında yapılan dönüşümü de anlatan Bakan Özer, “Şimdi mesleki eğitim bahşedilen bütün alanlarda sektör temsilcileri ile meslek birliği yapıyoruz. Akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitime yönelimi arttı. En üstteki başarı diliminden öğrenciler mesleki eğitimi tercih ediyor. Öğrenciler bir taraftan eğitim alırken keza kendileri ayrıca de aileleri için maddi takviye sağlıyorlar.” dedi.  

Özer, Kovid- 19 salgınının önlenmesine karşın iş liselerinin maskeden dezenfektana çok sayıda ürün üretip zorunlu yerlere ulaştırılarak şokun atlatılmasına büyük katkı sağladığını söyledi.  

Iş liselerinin kapasitesini ve imal niteliğini artırabilmek için Türkiye’de 50 Ar-Ge merkezi kurduklarını andıran Özer, Bakanlık olarak bütün projeleri dolayısıyla Dünya Bankasıyla olan projeleri de bu dört önceliğe kadar bitmiş biçimlendirmek istediklerini vurgulayarak “Bir önceki toplantımızda da cari olarak yaklaşık 160 milyon dolar olan projeyi bu çerçevede şekillendirmeyle ilgili prensipte anlaşmıştık. Takriben 20 milyon öğrencinin olduğu bu değin büyük ölçekli bir eğitim sisteminde eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya karşın yapacağı yatırımların dünyada farklı ülkeler için koskocoman örneklik teşkil edecektir.” biçiminde konuştu. 

“KAYDETTİĞİNİZ BAŞARILAR İÇİN ALKIŞLIYORUM” 

Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ise şunları söyledi: “Önceliklerinizi sizden kulak vermek bizim için de fazla önemliydi. Okullaşma oranlarında kaydedilen ilerlemeyi paylaştığınız için fazla teşekkür ediyorum. Yükseköğretimde okullaşma oranının kızların erkeklerden daha yüksek olduğu bilgisi yeni. Kaydettiğiniz başarılar için alkışlıyorum. Mektep döngüsünü en başından en sonuna kadar özetlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni en çok hoşnut eden proje, uzaktan eğitim ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarınız oldu. Şu lahza aralıksız faal üç projemiz var. Eğitim alanında birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyorum.” 

Anna Bjerde Bakanlığın belirlediği öncelik alanlarının Dünya Bankası’nın da öncelik alanları aralarında yer aldığını açıklama ederek Türkiye’de eğitim alanında yapılacak çalışmaların öteki ülkelere de misal gösterilebileceğini söyledi. 

Bu kapsamda mevcut projelerde güncelleme yapacaklarını dile getiren Anna Bjerde, Türkiye’nin yeni projelerini de destekleyeceklerini kaydetti. 

Görüşmeye Bakan Yardımcıları Sadri Şensoy ve Petek Aşkar ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. Cemal Yıldız da katıldı.  

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir