Canan Kaftancıoğlu’nun Başkan Erdoğan’a hakareti pahalıya patladı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi (İstinaf), CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yerel mahkemece bahşedilen 56 bin lira manevi tazminat miktarını 290 bin liraya çıkardı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Kaftancıoğlu’nun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşın hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesince ödemeye hükümlü edildiği 56 bin liralık manevi tazminata ilişkin yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

Dairenin dosya üzerinden yaptığı incelemenin arkasından aldığı kararında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının dilekçesine yer verildi. Buna tarafından dilekçede, Erdoğan’ın avukatı, Twitter yoluyla müvekkilini küçük düşürücü ve yüz kızartıcı ifadeler kullanarak hakarette yer alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bunu ikrar ettiğini ve kamuoyuyla paylaştığını kaydetti.

Eski CHP'li Çelebi'den Kaftancıoğlu'na çok sert 'Atatürk' tepkisi!Eski CHP’li Çelebi’den Kaftancıoğlu’na çok sert ‘Atatürk’ tepkisi!

Dilekçede, Kaftancıoğlu’nun ayrı tarihlerde yaptığı 14 paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşın hakaret taşıyan ifadeler kullandığı gerekçesiyle her bir paylaşım için 50 bin lira edinmek üzere toplam 700 bin lira manevi tazminata hükümlü edilmesi istendi.

Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakareti pahalıya patladı!

ERDOĞAN’IN AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ 

İstinafın kararında, davaya bakan Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyaya ilişkin hükmünde, bir kısım paylaşımların açıklama hürriyeti sınırlarını aştığı ve Erdoğan’ın karakter hakkına karşı ağır hakaretler içerdiği belirtilerek, bunların açıklama özgürlüğü dahilinde değerlendirilmesinin muhtemel olmadığı sonucuna varıldığı kaydedildi.

Davayı kısmen kabul eden mahkemenin Kaftancıoğlu’nu 56 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği bilgisi bahşedilen kararda, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları Ferah Yıldız ve Ümit Kudbay tarafından karara itiraz edildiği belirtildi.

Kararda, itiraz dilekçesindeki şu ifadeler yer aldı:

“Davaya konu paylaşımların tümü hakaret niteliğindedir. Bir Takım sözlerin ağır tenkit kabul edilmesi yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yapılan hakaretler ağır tenkit olmayıp, hukukun dahi himaye edemeyeceği ağır hakaretlerdir. Hükmedilen tazminat miktarı, müvekkilin karakter haklarının ihlali suretiyle meydana gelen zararı karşılayamayacak dek azdır. bu nedenle her bir paylaşım için ayrı olarak davanın tıpkı kabulü gerekirken, kararın kaldırılmasını talep ederiz.”

Kararda, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının, birbirinden bağımsız aniden pozitif asli talebini aynı dava dilekçesinde ileri sürdüğü, bu durumda davacının her bir talebinin ayrı ayrı değerlendirip karara bağlanması gerektiği, böylece istinaf talebinin yerinde görüldüğü belirtildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun Başkan Erdoğan'a hakareti pahalıya patladı!

Sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında, dava konusu paylaşımları sebebiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen kışkırtma etme”, “silahlı terör örgütünün propagandasını yerine getirmek”, “halk görevlisine alenen hakaret etmek” ve “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen küçük düşürmek” suçlarından mahkumiyet kararı verildiği aktarılan kararda, bu kararın da istinaf denetiminden geçtiği kaydedildi.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu: Palavra bu!Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu’nu yerden yere vurdu: Palavra bu!

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, KİŞİLERİN İTİBARINA HASAR VERCEK BOYUTA ULAŞMAMALI” 

Dairenin kararında, ifade açıklama özgürlüğünün sınırsız olmadığı vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Başta siyasi kişiler elde etmek üzere ifade özgürlüğünün, şahısların itibarına hasar verecek boyuta ulaşmaması gerekir. Bu ihtiyaç, temel yargı ve hürriyetlerin kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı tayin ve sorumluluklarını da ihtiva ettiğini bildiren Anayasa’nın 12. maddesinin ikinci fıkrasından doğan bir zorunluluktur. Bu itibarla, Anayasa’nın 26. maddesinin ikinci fıkrasına tarafından, ifade özgürlüğünün sınırlandırılma nedenlerinden biri de başkalarının asalet ve itibarının korunmasıdır. Kamuya mülk olmuş kişilerin şeref ve itibarı ile açıklama özgürlüğünün çatışması halinde bu iki yargı aralarında akla yatkın bir denge kurulmalıdır. Dengeleme yapılırken; dava konusu açıklamanın halk yararına ilişkin bir tartışmaya sağladığı katkı, ilgili kişinin tanınırlığı, toplumdaki rolü ve işleviyle yazıya konu olan faaliyetin niteliği, tanımlama veya yayının konusu, kapsamı, şekli ve etkileri, ilgili kişinin daha önceki davranışları, bilgilerin elde edilme koşulları ve gerçekliğiyle uygulanan yaptırımın niteliği göz önüne alınmalıdır. İfade özgürlüğünün sınırı, kişilerin asalet ve itibarının korunması hakkıdır. Çatışan bu iki yargı aralarında dengeleme yapılırken başta dava konusu paylaşımların davacıya ilişkin bölümünün, kamuoyunu ilgilendiren ve kamunun yararına ilişkin bir tartışmaya katkı maddesi sağlayıp sağlamadığına bakılmalıdır.”

İSTİNAF, VERİLEN TAZMİNAT MİKTARINI AZ BULDU 

Manevi tazminatın miktarının bir cinayet olmadığı gibi mal varlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da niyet edinmediği vurgulanan kararda, “O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek arz, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine gelmek için gerekli olan değin olmalıdır.” denildi.

Kararda, dava konusu olayda ise, olayın gelişimi ve tarihi, tarafların konumu, davalının kullandığı ifadeler, eylemin davacı üzerindeki etkisi ve laf konusu ilkeler göz önüne alındığında, davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının eksik olduğu açıklandı.

Yeni Şafak Gazetesi: Eşkıya şehre indi, işgal 30 saat sürdüYeni Şafak Gazetesi: Haydut şehre indi, işgal 30 saat sürdü

İSTİNAF, YENİDEN HÜKÜM KURARAK TAZMİNATI 290 BİN LİRAYA ÇIKARDI 

Daire, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatının istinaf isteminin yerinde olduğunu belirterek, Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını kaldırıp, her tarafta hüküm kurdu.

Bu kapsamda sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında hakaret içeren 14 öbür paylaşımı için 50 biner liradan olma olmak üzere toplam 700 bin lira olarak açılan davanın kısmen kabulüne karar veren daire, sanık Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı 14 paylaşımından biri için 50 bin lira, 6 farklı paylaşımı için de 40 biner lira almak üzere toplam 290 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödemesine karar verdi.

Oy birliğiyle alınan karar, Yargıtaya temyiz edilebilecek.

KAYNAK: AA

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir