Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun Tarım Sektörüne Etkisi: Büyüme İçin Yeşil Koridor


İSLAMABAD: Düşük gelirli ekonomilerin bel kemiği olan tarım sektörü, Pakistan’da lansmanının 10. yılına yaklaşan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’ndan hem doğrudan hem de dolaylı yararlanıcı olarak ortaya çıktı.

Tarımsal kalkınma, “yeşil bir koridora” dönüştürülmekte olan CPEC’in ikinci aşamasının ana bileşenidir.

Uzun Vadeli Tarımsal Kalkınma Planı

Tarım sektörünün ana gelişimi, uzun vadeli plan (LTP) kapsamındadır.

Plan, verimi artırmak için modern makine ve sentetik gübre kullanımının artırılmasına odaklanırken, hasat sonrası kayıpları önemli ölçüde azaltmak için gıda depolama ve işleme bölgeleri inşa edilecek.

Benzer şekilde, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin verimliliğinin artırılması ve uluslararası pazarda daha rekabetçi hale getirilmesi için soğuk hava depoları ve et işleme tesislerinin inşa edilmesi planlanmaktadır.

Çin’in Gıda İthalatına Bağımlılığından Yararlanmak

BRI girişimine dahil olan ülkelerden biri olan Pakistan, Çin’in artan gıda ithalat bağımlılığından ve tarım sektöründe yüksek katma değere kademeli geçişinden yararlanabilir.

Tarım Sektörüne Yeni Caddeler Açmak

Koridor, ülkenin GSYİH’sına %22,7 katkıda bulunan ve işgücünün %37,5’ine iş sağlayan bu hayati endüstrinin daha fazla ilerlemesi için yeni yollar sağlayarak tarım sektöründe bir geri dönüş getirmeyi vaat ediyor. Çiftçilerin ürünlerini karayolları, demiryolları ve deniz yoluyla uygun maliyetli fiyatlarla ihraç edebilecekleri daha büyük pazarlara ulaşmalarına yardımcı olacak.

Ek olarak, en yeni ekipman ve tekniklerle üretkenliği artırmak için çiftliklerin genişletilmesini içeren CPEC kapsamında tarım arazilerinin genişletilmesi, ekonomiyi ve bir bütün olarak GSYİH’yı canlandırmak için çok önemli olacaktır.

Çin’in Tarımsal Altyapı Yatırımları

Çin ayrıca Pakistan’daki işleme bölgelerine, depolara, mandıra çiftliklerine ve soğuk depolama istasyonlarına yatırım yaparak ve bunları geliştirerek tarımsal tedarikini ortak girişimler şeklinde dışarıdan temin etmeyi planlıyor.

Tarım Sektöründe Olağanüstü Büyüme

Geçen yıl boyunca, Pakistan’ın tarım sektörü, olağanüstü bir tarımsal büyüme vaat ederek, tarımsal işbirliği kapsamında çok yönlü bir ilgi kazandı.

2022 yılı boyunca “Yeşil Koridor” kapsamındaki kapsamlı iş birliği yelpazesi göz önüne alındığında, tarım sektörü %4,4’lük kayda değer bir büyüme kaydederek %3,5’lik hedefi ve geçen yılki (2022 MY) %3,48’lik büyümeyi aştı.


Kaynak : https://worldweeklynews.com/the-impact-of-china-pakistan-economic-corridor-on-the-agriculture-sector-a-green-corridor-for-growth/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir