İnşaat Dünyasını Etkileyen 18 Teknoloji


İnşaat sektörü, yeni teknolojilerin ortaya çıkması sayesinde son yıllarda hızlı bir değişim yaşayan bir sektördür. Drone’lar ve 3D baskıdan artırılmış gerçeklik ve kendi kendini süren buldozerlere kadar bu 18 teknoloji, inşaat projelerinin planlanma ve yürütülme şeklini değiştiriyor. Her birine daha yakından bakalım!

dronlar

Drone’lar, planlama ve ilerleme takibi için kullanılabilecek projenin kuşbakışı bir görünümünü sundukları için inşaat sahalarında hızla temel unsur haline geliyor. Drone’lar inşaat şirketleri için verimliliği nasıl artırır?? İlk olarak, araziyi araştırmak ve potansiyel inşaat alanlarını haritalamak için kullanılabilirler. Ayrıca tamamlanmış yapıları incelemek, potansiyel tehlikeleri belirlemek ve hatta ulaşılması zor alanlara malzeme teslim etmek için kullanılabilirler.

3D Baskı

3D baskı, kullanıcıların dijital bir tasarımdan fiziksel nesneler oluşturmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu işleme eklemeli üretim de denir. 3D yazıcılar nispeten düşük maliyetleri ve çok yönlülükleri nedeniyle giderek daha yaygın hale gelmektedir. İnşaat sektöründe, prototipler ve modeller oluşturmak için genellikle 3D baskı kullanılır. Örneğin, mimarlar ve mühendisler, tasarımlarının ölçekli modellerini oluşturmak için 3D yazıcıları kullanabilir. Bu, bitmiş ürünü görselleştirmelerine ve inşaat başlamadan önce gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı olur. İnşaat şirketleri, 3D baskı kullanarak doğruluğu artırırken zamandan ve paradan tasarruf edebilir.

Arttırılmış gerçeklik

Artırılmış gerçeklik (AR), bilgisayar tarafından oluşturulan görüntüleri gerçek dünyanın üzerine yerleştiren bir teknolojidir. Bu, inşaatta, ekipmanın montajı için talimatlar sağlamak veya şantiyede üst üste bindirilmiş planları görüntülemek gibi çeşitli şekillerde kullanılabilir. AR fiziksel modellere ve maketlere olan ihtiyacı azaltarak inşaat projelerinin verimliliğini büyük ölçüde artırma potansiyeline sahiptir. Örneğin AR, eğitim, güvenlik ve kalite kontrol için kullanılabilir. İnşaat şirketleri, artırılmış gerçeklik kullanarak işçiler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu iyileştirebilir.

Otonom Buldozerler

Kendi kendini süren araçlar artık sadece geleceğe ait değil; inşaat da dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde zaten test edilmekte ve kullanılmaktadırlar. Kendi kendini süren arabalar tüm dikkati çekerken, otonom buldozerler aslında şantiyelerde çok daha yaygındır. Bu ağır iş makineleri araziyi temizleyebilir, temelleri kazabilir ve diğer tehlikeli veya fiziksel olarak zorlu görevleri yapabilir. İnşaat şirketleri kendi kendine giden buldozerleri kullanarak güvenliği ve verimliliği artırabilir.

Sanal gerçeklik

Sanal gerçeklik (VR), kullanıcıların simüle edilmiş bir ortamı deneyimlemelerini sağlayan bir teknolojidir. VR, eğlence, eğitim ve öğretim dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılabilir. İnşaat sektöründe, VR genellikle planlama ve tasarım için kullanılır. Örneğin, mimarlar ve mühendisler kullanabilir sanal gerçeklik projelerinin gerçekçi modellerini oluşturmak. Bu, olası sorunları belirlemelerine ve inşaat başlamadan önce gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı olur. Ek olarak, VR, çalışanları yeni ekipmanı nasıl kullanacakları veya görevleri güvenli bir şekilde nasıl tamamlayacakları konusunda eğitmek için kullanılabilir. İnşaat şirketleri VR kullanarak işçiler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu iyileştirebilir. Ek olarak VR, olası sorunları ortaya çıkmadan önce belirleyerek maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir.

Giyilebilir teknoloji

Giyilebilir teknoloji, vücuda takılabilen her türlü cihazdır. Bu, akıllı saatlerden fitness takipçilerine kadar her şeyi içerir. Google Cam. Giyilebilir teknoloji genellikle tüketici elektroniği ile ilişkilendirilse de inşaat sektörünü değiştirme potansiyeline de sahiptir. Örneğin, giyilebilir cihazlar çalışanların üretkenliğini, güvenliğini ve hatta konumunu izlemek için kullanılabilir. İnşaat şirketleri, giyilebilir teknolojiyi kullanarak işçiler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu iyileştirebilir.

Nesnelerin interneti

Nesnelerin interneti (IoT), internete bağlı büyüyen fiziksel nesneler ağını ifade eder. Bu, arabalardan ve cihazlardan inşaat ekipmanlarına ve trafik ışıklarına kadar her şeyi içerir. İnşaat şirketleri bu nesneleri internete bağlayarak veri toplayabilir ve verimliliği artırmak için kullanabilir. Örneğin, IoT özellikli inşaat ekipmanı, gerektiğinde yedek parçaları otomatik olarak sipariş edebilir.

Büyük veri

Büyük veri işletmeler ve kuruluşlar tarafından üretilen büyük miktarda veriyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu veriler sosyal medya, sensörler, web sitesi günlükleri ve işlem kayıtları gibi çeşitli kaynaklardan gelebilir. Bu verileri analiz ederek, inşaat şirketleri operasyonları hakkında değerli bilgiler edinebilir. Örneğin, inşaat programlarını optimize etmek, maliyetleri azaltmak ve güvenliği artırmak için büyük veriler kullanılabilir.

3D Tarama

3D tarama, kullanıcıların fiziksel bir nesnenin dijital bir kopyasını oluşturmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu, tarayıcılar ve kameralar gibi çeşitli cihazlarla yapılabilir. 3D tarama genellikle 3D baskı ile birlikte kullanılır (yukarıya bakın). Örneğin, inşaat şirketleri mevcut bir binanın dijital bir modelini oluşturmak için 3D taramayı kullanabilir. Bu model daha sonra tadilatları veya ilaveleri planlamak için kullanılabilir. İnşaat şirketleri, 3D tarama kullanarak doğruluğu artırırken zamandan ve paradan tasarruf edebilir.

Bağlı Araçlar

Bağlı araçlar, birbirleriyle ve çevrelerindeki altyapıyla iletişim kurmalarını sağlayan sensörler ve diğer teknolojilerle donatılmıştır. Bu teknoloji, trafik sıkışıklığını azaltarak ve güvenliği artırarak ulaşım endüstrisini dönüştürme potansiyeline sahiptir. İnşaat sektöründe, malzeme ve ekipmanı şantiyelere taşımak için bağlantılı araçlar kullanılabilir. İnşaat şirketleri, bağlantılı araçları kullanarak verimliliği artırabilir ve maliyetleri azaltabilir.

prefabrikasyon

Prefabrikasyon, bir yapının bileşenlerinin fabrika ortamında üretilmesi sürecidir. Bu, bu bileşenlerin yerinde monte edilmesini içeren geleneksel inşaat yöntemlerinin aksine. Prefabrikasyon, azaltılmış maliyetler, iyileştirilmiş kalite ve daha kısa inşaat süreleri dahil olmak üzere birçok potansiyel fayda sunar. İnşaat sektöründe prefabrikasyon genellikle bina kaplama sistemleri (duvarlar, çatılar, pencereler vb.), yapısal bileşenler ve MEP (mekanik, elektrik, sıhhi tesisat) sistemleri için kullanılır. Prefabrikasyon kullanarak inşaat şirketleri kaliteyi artırırken zamandan ve paradan tasarruf edebilirler.

Yapı Bilgi Modellemesi

Bina bilgi modellemesi (BIM), kullanıcıların fiziksel bir yapının dijital bir modelini oluşturmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu model binayı planlamak, tasarlamak ve inşa etmek için kullanılabilir. BIM, genellikle 3D baskı ve sanal gerçeklik gibi diğer teknolojilerle birlikte kullanılır (aşağıya bakın). İnşaat şirketleri BIM’i kullanarak işçiler arasındaki iletişimi ve koordinasyonu iyileştirebilir. Ek olarak, inşaat sürecinin gerçekçi simülasyonlarını oluşturmak için BIM kullanılabilir. Bu, olası sorunları belirlemeye ve inşaat başlamadan önce gerekli değişiklikleri yapmaya yardımcı olur.

Şantiyede Ne Kadar Zaman Harcıyorsunuz

İnşaat şirketleri her zaman üretkenliği artırmanın yollarını aramaktadır. Bunu yapmanın bir yolu, çalışanların şantiyede ne kadar zaman harcadıklarını izlemektir. Bu, çeşitli cihazlarla yapılabilir, örneğin GPS izci, zaman saatleri ve rozet okuyucular. İnşaat şirketleri, çalışan saatlerini takip ederek çalışma programlarını optimize edebilir ve işçilik maliyetlerini azaltabilir. Ek olarak, bu veriler, yüksek riskli faaliyetleri belirleyerek güvenliği artırmak için kullanılabilir.

Sağlık ve güvenlik

İnşaat, yüksek oranda kaza ve yaralanma ile tehlikeli bir endüstridir. Güvenliği artırmak için inşaat şirketleri teknolojiye yöneliyor. Örneğin, birçok şirket iş sahalarını potansiyel tehlikelere karşı denetlemek için insansız hava araçları kullanıyor. Ek olarak, çalışanları güvenli çalışma uygulamaları konusunda eğitmek için sanal gerçeklik kullanılıyor. İnşaat şirketleri bu ve diğer teknolojileri kullanarak şantiyedeki kaza ve yaralanma sayısını azaltabilir.

İnşaat Dünyasını Etkileyen 18 Teknoloji
İnşaat Dünyasını Etkileyen 18 Teknoloji 4

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, inşaat sektörü de dahil olmak üzere tüm işletmeler için önemli bir husustur. İnşaat şirketleri, enerji açısından verimli ve küçük bir çevresel etkiye sahip yapılar inşa etme baskısı altındadır. Bu hedeflere ulaşmak için birçok şirket yeşil bina ürünlerine ve yöntemlerine yöneliyor. Örneğin, çelik çerçeveleme, ahşap çerçevelemeye sürdürülebilir bir alternatiftir. Ek olarak, inşaat ekipmanlarına güç sağlamak için güneş panelleri kullanılabilir. İnşaat şirketleri sürdürülebilir malzeme ve yöntemler kullanarak çevresel etkilerini azaltabilirler.

Atık Yönetimi

İnşaat sektöründe atık yönetimi kritik bir husustur. İnşaat projeleri, yıkım enkazı, inşaat malzemeleri ve insan atıkları dahil olmak üzere büyük miktarda atık üretir. Bu israfı yönetmek için inşaat şirketleri çeşitli teknolojiler kullanıyor. Örneğin, birçok şirket atıkları izlemek ve yönetmek için GPS özellikli çöp kutuları kullanıyor. Ek olarak, bazı şirketler iş sahalarını potansiyel tehlikelere karşı denetlemek için insansız hava araçları kullanıyor. İnşaat şirketleri bu ve diğer teknolojileri kullanarak atık yönetimi uygulamalarını iyileştirebilirler.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi, bir inşaat projesini tamamlamak için kullanılan kaynakları planlama, organize etme ve kontrol etme sürecidir. İnşaat firmalarının kullandığı proje yönetimi yazılımı projeleri takip etmek ve yönetmek. Bu yazılım, proje programları oluşturmak, ilerlemeyi izlemek ve ekip üyeleriyle iletişim kurmak için kullanılabilir. İnşaat şirketleri proje yönetimi yazılımını kullanarak operasyonlarının verimliliğini artırabilir.

Saha Lojistiği

Şantiye lojistiği, bir inşaat sahasında kullanılan kaynakları planlama ve yönetme sürecidir. İnşaat şirketleri, inşaat malzemeleri ve ekipmanlarını izlemek ve yönetmek için saha lojistik yazılımını kullanır. Bu yazılım, malzeme listeleri oluşturmak, teslimat çizelgelerini takip etmek ve inşaat faaliyetlerini koordine etmek için kullanılabilir. İnşaat şirketleri, saha lojistik yazılımını kullanarak operasyonlarının verimliliğini artırabilir.

Bunlar, inşaat sektörünü etkileyen teknolojilerin sadece birkaç örneğidir. Dünya değişmeye devam ederken inşaat sektörü de değişiyor. İnşaat şirketleri, en son trendler ve teknolojiler konusunda güncel kalarak rekabette öne geçebilirler.


Kaynak : https://www.thenexthint.com/18-technologies-that-have-impacted-the-construction-world/20314/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir