Ticaret Bakanlığı’ndan ithal otomobil genelgesi

Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda “paralel ithalat” olarak tanıdık, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespitinin doğru yapılması için önlem alacak. Alınacak önlemlerle aracın aksesuar, donanım ve özelliklerine tarafından gümrük kıymetinin dürüst belirlenmesi sağlanacak.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde, Bakanlığa ulaşan iddialar üstüne paralel araç ithalatıyla ilgili harekete geçtiklerini ve gümrük vergisinin dürüst tespiti için yapılan ithalatı incelediklerini açıklamıştı.

Edinilen bilgilere kadar, Bakanlık göre konuya ilişkin, “distribütörler haricindeki ithalatçılar göre gerçekleştirilen vasıta ithalatında gümrük kıymetinin tespiti işlemleri” konulu bir genelge yayımlandı.

Bakanlığa intikal eden bilgilerden, distribütörler haricindeki ithalatçılar kadar gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşandığı ve tereddütlerin oluştuğunun belirtildiği genelgede, Gümrük Kanunu uyarınca, gümrük işlemleriyle ilgili şahısların, idarenin talebi üzerine belirlenen süreler içinde zorunlu tüm belge ve bilgileri saptamak ve her türlü yardımı sağlamakla mesul olduğu anımsatıldı.

BELIRSIZLIK OLURSA ILAVE BİLGİ İSTENECEK

Genelgede, distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatlarında belirlenen hususlara tarafından operasyon yapılmasının yerinde bulunduğu aktarıldı. Laf konusu vasıta ithalatında uyulacak kurallar şöyle sıralandı:

“- İthale konu aracın dağıtıcı sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit edilecek.

– Beyan edilen gümrük kıymetinin hakikat ya da doğruluğu konusunda akla yatkın değişkenlik oluşması halinde, değer tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak Gümrük Kanunu ve ikincil düzenlemeler gereğince, demeç sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ek ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilerek operasyon yapılacak.

– İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden tedarik edilen değer bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde data olarak dikkate alınacak.

– Araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın birincil satışında üreticisi kadar düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus kontrol edilecek. Laf konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya teftiş işlemleri tamamlanmayacak.”

GEREKİRSE YURT DIŞI ARAŞTIRMASI

Bilgi kartı (teknik evsaf kartı) olan markalar için bu kartın beyannameye eklenmesi istenen genelgeye göre, diğer uyulacak kurallar şöyle:

“- Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilmiş hususlara yerinde olup olmadığı ile laf konusu faturalarda, vasıta üzerinde yer alan ek donanım ve aksesuar bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı denetim edilecek.

– Eşyanın tetkik ya da kontrolü yapılırken, vasıta üstünde standart ve/ya da ilave hangi ekipman ve aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunuyorsa ise faturada hem belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecek.

– Açıklama edilen gümrük kıymeti ve/ya da araçta yer alan teçhizat ve aksesuarların tespiti için her halükarda, ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı teçhizat ve aksesuarlar ile kıymeti konusunda data istenilecek. Distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor istek edilecek.

– Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesi için talep yazısında, yurt dışı araştırmasına gereklilik duyulma nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılması mümkün şekilde belirtilecek.”

Yorum yapın