Yazılım Geliştirmede Veritabanı Tasarımı: Önemi ve Türleri


Her kuruluşun veritabanlarında büyük miktarda veri vardır ve bu tür verilerin işlenmesi oldukça zaman alabilir. Gerçekte, yapılandırılmamış veriler modası geçmiş hale geliyor. Ayrıca, yapılandırılmamış malzemenin saklanması ve geri alınması daha zordur. Bu şekilde etkin bir şekilde kullanılamaz.

Veri tasarımı, sistemde bulunan birçok veri türünü, bunların bağlantılarını ve verilerin sınıflandırılabileceği veya düzenlenebileceği çeşitli yolları gösterir. Veri modeli, saklanan verilerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayan bir plan veya yol haritasıdır.

Veritabanı tam olarak nedir?

Veritabanı, metodik bir şekilde toplanmış organize bir veri topluluğudur.

Bir veritabanındaki veriler, satırlar ve sütunlar halinde yapılandırılmıştır. Bu, veritabanlarına kısa bir genel bakıştır. Umarız faydalı bulursunuz. Şimdi veritabanlarının önemi hakkında konuşacağız.

Veritabanı Tasarımı Nedir?

Veritabanı tasarımı, kurumsal veri yönetim sistemlerinin oluşturulmasına, geliştirilmesine, dağıtımına ve bakımına yardımcı olan bir dizi tekniktir. Bu süreç en iyi şekilde bir profesyonele bırakılır. veritabanı geliştirme şirketi iyi tasarlanmış bir veritabanı elde etmek için. İyi tasarlanmış bir veritabanının kullanımı kolaydır, veri tutarlılığını artırır ve disk depolama alanından tasarruf sağlar. Veritabanı tasarımcısı, veri parçalarının nasıl ilişkilendirileceğini ve hangi bilgilerin kaydedilmesi gerektiğini belirler.

VTYS’de veritabanı tasarımının temel amacı, önerilen veritabanı sisteminin mantıksal ve fiziksel modellerini oluşturmaktır.

Veritabanı Tasarımının Önemi

Veriler tutarlı bir biçimde

Veritabanı oluşturulduğunda yalnızca ilgili ve gerekli veriler kaydedilecektir. Tablonun düzeni, verilerin tutarlı olmasını sağlar.

Veri tutarlılığını korumaya yönelik diğer yöntemler, birincil anahtarların kullanımını ve benzersiz anahtar kısıtlamalarını içerir.

Basamaklı ayrıca veri tutarlılığı sağlar

Bir üst/alt tablo üzerinde basamaklandırma, yalnızca geçerli bir üst kaydı olan alt girdilerin var olmasını sağlar.

Yinelenen verilerin kaldırılması

İyi tasarlanmış bir veritabanı normalleştirilmelidir. Normalleştirme, veri fazlalığını (veya tekrarını) ve dolayısıyla veritabanının boyutunu azaltır.

Daha basit sorgular

Veritabanı iyi tasarlanmışsa, sorgular basit ve yürütülmesi hızlı olacaktır.

Verim

Programın genel performansı da veritabanı mimarisinden etkilenir.

Bakım onarım

Bu, açık ara en kritik endişedir. Bir veritabanının bakımının kolay olması için iyi tasarlanmış olması gerekir. Değilse, gelecekte küçük bir değişiklik, çok sayıda depolanmış işlemi, işlevi ve görünümü etkileyebilir.

Çeşitli Veri Tasarımı türleri nelerdir?

1. Veri kavramsal modeli

Etki alanı modelleri olarak da bilinen kavramsal veri modelleri, sistemin nelerden oluşacağına, nasıl organize edileceğine ve hangi iş kurallarına uyulacağına dair kapsamlı bir bakış açısı sağlar. Bir proje için ilk gereksinimler toplanırken kavramsal modeller oluşturulur. Varlık sınıfları, veri modelinde ifade edilmesi için şirket için önemli olan öğeleri, bunların kısıtlamalarını ve özelliklerini, aralarındaki bağlantıyı ve ilgili veri güvenliği ihtiyaçlarını belirler.

2. Mantıksal olan veri modelleri

Mantıksal veri modelleri daha somuttur ve incelenen alan için bağlantılar ve fikirler hakkında daha fazla bilgi verir. Bunlar, veri türlerini, uzunlukları ve varlıkların ilişkilerini içerebilir. Bu modeller teknik sistem gereksinimleri gerektirmez.

3. Fiziksel veri modelleri

Fiziksel veri modelleri, verilerin bir veritabanında fiziksel olarak nasıl depolanacağını açıklayan bir şema verdikleri için en az soyut olanlardır. Bu modeller, bir veritabanı olarak uygulanabilen ve varlıklar arasındaki bağlantıyı gösteren ilişkisel tabloların yanı sıra bu ilişkileri korumak için kullanılan birincil ve yabancı anahtarları içeren nihai bir tasarımla sonuçlanır.

İş Başarısında Veritabanı Geliştirme ve Bakımının Rolü

Her organizasyon için bir veritabanı gereklidir. İyi bakımlı bir veritabanı, firmanızın verimli bir şekilde çalışmasını ve verilerinizin yapılandırılmış ve kolay erişilebilir olmasını sağlar.

Tam kapasiteli bir veritabanı:

Yeterli veri bütünlüğüne sahiptir. Çalışanlarınız sürekli olarak sayısız veri tabanınıza veri gönderdiğinde, iyi entegre edilmiş veriler üretirler. Bir sistem güncellendiğinde, tüm veritabanı güncellenmelidir.

Şirketinizdeki aksama süresini azaltın. Birçok firma, yavaş, hantal ve güncellenmesi zor olan ve ek sorunlara yol açan eski sistemlere bağımlıdır.

Müşteri etkileşimlerini geliştirir. Veritabanınızda en son teknolojileri kullandığınızda müşteriler size güvenir. Yeni bir esnek veritabanı, iyi yağlanmış bir makine gibi çalışan kusursuz bir arka uç sisteminden verimli hizmet sağlar.


Kaynak : https://www.thenexthint.com/database-design-in-software-development/18232/

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir